Ankara Genetik Tanı MerkeziMENÜİLETİŞİMYORUMLAR

Genetik Tanı Testlerimiz

Genetik Test Nedir?

Genetik test bireylerde var olan DNA dizisinde değişiklikleri ve kromozomların sayısal ve yapısal anomalilerinin incelendiği testlerdir.

DNA dizisinde bireylerin kalıtsal özelliklerinin taşındığı ve yeni nesillere aktarıldığı genler bulunmaktadır. Bu genlerde var olan yada sonradan edinilen hasarlar(mutasyonlar) bireyin ve aktarıldığı neslin hayatını etkilemektedir. Bu etkiler genetik hastalıklara neden olabilir. 

Genetik kan testinde nelere bakılır? 

Genetik testler ile bireylerde var olan mutasyonlar belirlenir. Bu mutasyonlar bireyin hayatını etkilemese de yeni nesillere aktarılabilir. Anne yada babada var olan mutasyonlar bireyin genomunda karşılıklı eşlendiğinde genetik hastalıklara neden olmaktadır.

Genetik test nasıl yapılır?;

Genetik test kandan, doku örneğinden, amniyon sıvısından, kordon kanından, koryonik villus örneğinden, ve diğer biyopsi örneklerinden çalışılabilir. Hatta genetik hastalığı var olan yada taşıyıcı olduğu bilinen bireylerin embriyolarından biyopsi alınarak genetik yapısına bakılabilir ve sağlıklı embriyo seçilebilir.

Genetik test kimlere yapılır?

Genetik testler kişiye özeldir. Aile öyküsünde genetik olarak kalıtılan hastalık bulunan, tekrarlayan düşüğü olan, gebelik oluşmaması durumunda, teşhisi konamamış hastalığı olan yada kişinin özel isteği üzerine doğum öncesi (prenatal) genetik testler ve doğum sonrası (postnatal) genetik testler olarak yapılmaktadır. Genetik testlere karar vermeden önce bireyler tıbbı genetik uzmanından genetik danışma almalıdır.

Genetik Testlerde Hücre Kültürü ve Kromozom Elde Etme

Genetik testler, genetik hastalıkların teşhisi, gen haritalama ve çeşitli kanser türlerine katkıda bulunan yeni onkogenlerin veya genetik sapmaların belirlenmesi için güçlü bir araçtır. Bu testler, genellikle hücre kültürü kullanılarak gerçekleştirilir ve sonuçta elde edilen kromozomlar üzerinde genetik analizler yapılır.

Hücre Kültürü Nasıl Yapılır?

Hücre kültürü, laboratuvar koşullarında hücrelerin büyütülmesi sürecidir. Bu süreç genellikle steril bir ortamda, özel bir besi yeri içinde gerçekleştirilir. Hücreler, genellikle bir doku örneğinden veya tek bir hücreden alınır. Alınan hücreler, hücrelerin büyümesi için gerekli olan besinler, hormonlar ve büyüme faktörlerini içeren bir besi yerine yerleştirilir. Hücreler, belirli bir süre boyunca belirli bir sıcaklıkta inkübe edilir ve düzenli olarak yeni besi yeri ile değiştirilir.

Kromozom Nasıl Elde Edilir?

Hücre kültüründen elde edilen hücreler, kromozomları izole etmek için kullanılır. Bu süreç genellikle hücrelerin bölünme evresindeyken durdurulmasını ve daha sonra hücrelerin patlatılmasını içerir. Bu, genellikle bir hipotonik çözelti ve bir fiksatif (örneğin, metanol ve asetik asit karışımı) kullanılarak yapılır. Sonuçta elde edilen kromozomlar daha sonra mikroskop altında incelenebilir.

FISH Yöntemi ve Avantajları

Fluorescence In Situ Hybridization (FISH) yöntemi, genetik testlerde sıklıkla kullanılan bir tekniktir. FISH, belirli DNA dizilerinin yerini belirleme, genetik hastalıkların teşhisi, gen haritalama ve çeşitli kanser türlerine katkıda bulunan yeni onkogenler veya genetik sapmaların belirlenmesi için en ikna edici tekniktir.

FISH, DNA veya RNA probunun, belirli bir hedef DNA dizisi ile hibridizasyonunu (eşleşmesini) içerir. Bu prob, bir floresan raportör molekülüne bağlıdır ve floresan mikroskop altında izlenebilir. FISH tekniği, tüm genomun aynı anda taranmasını sağlayan çok renkli tüm kromozom prob teknikleri gibi yeni tekniklerle genişletilmiştir.

FISH, genetik hastalıklarla mücadelede güvenilir bir teşhis ve keşif aracı olarak kabul edilmiştir. Ayrıca, FISH yöntemi genellikle daha hızlı sonuçlar verir ve diğer genetik test yöntemlerine göre daha az zaman alır.

Genetik danışmanlık nedir?

Tıbbı genetik uzmanı tarafından hasta ya da danışanın pedigrisi (aile ağacı) çıkarılarak ailede kalıtılan hastalık olup olmadığı, varsa kalıtım şeklinin nasıl olduğu belirlenerek, aileye bu konularda detaylı bilgi verilir. Daha önce yapılan genetik testler doktor istem ve görüşleri ile beraber değerlendirilerek hastaya hangi testlerin yapılması gerektiği planlanır. Çıkan sonuçlar ile hasta ve danışanlara seçenekler anlatılır ve izlenmesi gereken yol haritası çıkarılır.

Genetik danışmanlığı nereden alınır?

Genetik danışmanlık tıbbı genetik uzmanı tarafından hasta ya da danışanlara verilir. Özel Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezlerinden, Araştırma ve Üniversite hastanelerinin genetik birimlerinden genetik danışmanlık alınabilir.

Genetik test ücreti ne kadar? 

Doğum öncesi (prenatal) genetik testler ve doğum sonrası (postnatal) genetik testlerin fiyatları yapılan teste göre değişiklik göstermektedir. Fiyat bilgisi için WhatsApp hattı 0532 746 93 36 nolu telefondan, sabit hat için 0312 217 32 26 nolu telefondan ve mail yolu ile fiyat bilgisi alabilirsiniz.

Genetik test sonucu pozitif ne demek? 

SMA taşıyıcılık testi gibi taşıyıcılık testlerinde  pozitif sonuç çıkması bireyin bu hastalığa neden olan mutasyonu taşıdığı anlamına gelmektedir. Bu durumda gebelik düşünülüyor ise diğer eş de taşıyıcılık açısından değerlendirilmelidir.

Her iki eş de taşıyıcı işe tüp bebek yöntemi ile gebe kalınması gerekir ve PGD (Preimplantasyon Genetik Tanı)  yöntemi ile sağlıklı embriyo seçilmelidir.

Taşıyıcılık testleri dışında genetik test sonucu pozitif çıkmış ise ilgili gende mutasyon varlığı anlamına gelmektedir. Bu mutasyonlar genetik hastalıklara neden olabileceği gibi bazı durumlarda ise bireyin hayatını etkilemeden sadece aktarılır.

Genetik test sonucu ne zaman çıkar? 

Genetik testlerin sonuçlandırılması yapılan teste göre değişiklik göstermektedir. Merkezimizde genel olarak genetik testler 7 gün ile 2 buçuk ay içerisinde sonuçlandırılır. işlem yapıldıktan ve sonucu çıktıktan sonra hastaya çıkan sonuç ile ilgili bilgi verilir ve daha sonrasında yapılması gerekenler ile ilgili yol haritası çizilir.

TEST İSİMLERİÇALIŞMA SÜRESİ
KORDON KANI15 GÜN
PERİFERİK KANDAN KROMOZOM ANALİZİ15 GÜN
DÜŞÜK MATERYALİNDEN KROMOZOM ANALİZİ20 GÜN
AMNİYOSENTEZDEN KROMOZOM ANALİZİ20 GÜN
CVS’DEN KROMOZOM ANALİZİ20 GÜN
PGD/FİSH (20 EMBR. KADAR)3 GÜN
PGS (TEK EMBR.) 
PGT TEK GEN DİZİ ANALİZİ 
WES2-2,5 AY
DMD MLPA20 GÜN
DMD TÜM GEN DİZİ ANALİZİ25 GÜN
TROMBOFİLİ TEKLİ10 GÜN
TROMBOFİLİ 5 Lİ10 GÜN
TROMBOFİLİ 9 LU10 GÜN
TROMBOFİLİ 12 Lİ10 GÜN
TÜM EKZOM SEKANSLAMA90 GÜN
SPERM DNA HASAR10 GÜN
AMNİYON FİSH5 GÜN
SPERM FİSH15 GÜN
TESTİS BİYOPSİ FİSH15 GÜN
CVS FİSH5 GÜN
KANSER PANELİ30 GÜN
BETA TALASEMİ 12 MUTASYON15 GÜN
SMA MLPA20 GÜN
SMA10 GÜN
FMF15 GÜN
KİSTİK FİBROZİS (DİZİ ANALİZİ)45 GÜN
BRCA (1,2) MLPA20 GÜN
BRCA 1-2 GEN ANALİZİ45 GÜN
FRAJİL X20 GÜN
ACGHMİKROARRAY POSTNATAL20 GÜN
ACGHMİKROARRAY PRENATAL20 GÜN
KEMİK İLİĞİNDEN K. ANALİZİ20 GÜN
JAK 2 12 MUTASYON10 GÜN
Y MİKRODELESYON10 GÜN

Genetik test için hangi doktora gidilir? 

Genetik test yaptırmak ve genetik testler hakkında bilgi almak için tıbbı genetik uzmanlarına başvurulması gerekmektedir. Tıbbı genetik uzmanları hasta şıkayetleri, öncesinde yapılan test sonuçları ve değerlendirmeleri aile öyküsünü de baz alarak değerlendirir ve hastaya uygun genetik test isteminde bulunur. 

Genetik test SGK karşılıyor mu? 

Genetik test üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinin genetik laboratuvarlarında ücretsiz olarak yapılmaktadır. Bunun için tıbbı genetik uzmanlarının istem yapması gerekmektedir. 

Genetik hastalıklar nelerdir? 

  • Kromozomal hastalıklar (Down sendromu, Edwards sendromu, Patau sendromu, vb.)
  • Doğumsal anomaliler,
  • Tek gen hastalıkları (SMA, FMF, Kistik Fibrozis vb.)
  • Bazı kanser türleri

Özetle aile ağacında nesiller üzerinde görülen ve aktarılan tüm hastalıklar genetik hastalık olarak tanımlanır.

Genetik tarama ne demek?

Genetik tarama, ebeveynlerin çocuklarına aktardığı mutasyonların taranması ve tespit edilmesi işlemidir. Bu sayede ebeveynlere sağlıklı çocuk sahibi olması için önceden bilgilendirme yapılır ve nasıl bir yol izlenmesi gerektiği hakkında bilgi verilir. Ayrıca kişilerde bulunan mutasyonların ilerleyen yaşlarda ortaya çıkarabileceği sorunlar genetik tarama ile tespit edilir.

Genetik test sonucu negatif ne demek? 

Genetik testin negatif çıkması bireyin çalışılan gende herhangi bir mutasyon olmadığı anlamına gelmektedir. Şüphe üzerine test yapılıp sonuç negatif çıktıysa ek testler istenmesi gerekebilir. 

Genetik bozukluğu ne demek? 

Genetik bozukluk bireylerin kromozomlarında sayısal ve yapısal olarak meydana gelen anomaliler ve gen hasarlarının (mutasyonlarının) varlığı olarak tanımlanır. Genetik bozuklukların tespiti, tedavinin yönlendirilmesi ve sağlıklı nesillere sahip olunması için büyük önem taşımaktadır. 

Gebelikte genetik test kaçıncı haftada yapılır? 

Gebeliğin 10. haftası itibari ile NIPT tarama testi (Fetal DNA testi) yapılabilir. NIPT testi, anne kanından bebek hücrelerine ulaşılarak bebeğin genetiği ile ilgili bilgi vermektedir. Ancak aileler tanı testi ile daha detaylı sonuç almak isterse, gebeliğin ilerleyen haftalarında koryonik villus örneği, kordosentez veya amniyosentez ile bebeğinin kromozomları ve gerekirse gen düzeyindeki çalışmalar ile ilgili gen/genler ile ilgili detaylı incelemeler yapılabilir. Koryonik villus biyopsisi (CVS), kordosentez ve amniyosentez yöntemi ile alınan örneklerin, kadın hastalıkları ve doğum uzmanları tarafından alınarak genetik merkezlerine ulaştırılması gerekmektedir.

Genetik hastalıklar neden olur? 

Genetik hastalıklar ailesel olarak aktarılan mutasyonlu genler ve sonradan meydana gelen mutasyonlar sonucu meydana gelmektedir. Bireylerde herhangi bir sağlık sorunu olmasa bile taşıyıcı olabilir ve bu hasarlı (mutasyonlu) genleri yeni nesillere aktarabilir. Çiftlerden her ikisinin de taşıyıcı olma durumunda çiftin çocuklarında hastalık görülme olasılığı vardır. Bu sebeple tarama testi yaptırmak büyük önem arz eder. 

Genetik hastalıkların tedavisi mümkün mü? 

Genetik hastalıkların tedavisi genelde mümkün olmamakla beraber genetik olarak aktarılan kanser türlerinde akıllı ilaç teknolojisi, immünoterapi ve kemoterapi gibi tedavi yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Tam tedavi sağlanmasa da bireylerin hayat kalitelerini artırmak için gen tedavileri uygulanmaktadır. 

Genetik hastalıklar engellenebilir mi? 

Genetik hastalıklar taşıyıcılık testleri ve tarama testleri ile tespit edilerek önceden belirlenebilir. Her iki bireyin de taşıyıcı olması durumunda, tüp bebek yöntemi uygulanarak PGD (Preimplantasyon Genetik Tanı) ve PGS (Preimplantation Genetic Screening) yöntemleri kullanılarak sağlıklı embriyo seçilip ve anneye transfer edilebilir. Bu yöntemler ile aileler, taşıdıkları mutasyon açısından sağlıklı çocuk sahibi olma şansını elde edebilirler. 

Ankara ’ya gelmeden farklı bir şehirden genetik test yapılabilir mi ? 

Bireyler bulundukları şehirden telefon ile genetik test için danışmanlık alabilirler. Genetik danışmanlık sonrasında hangi testlere ihtiyaçları olduğu belirlenir. Bulundukları şehir ve ülke fark etmeksizin sağlık kurum ve kuruluşlarına giderek uygun numune ya da kan tüplerine örnek aldırarak merkezimize gönderdikleri takdirde örnekleri çalışmaya alınacaktır.

Sonuçlar whatsapp, mail veya posta yolu ile gönderilip sonuçlara göre izlenmesi gereken yol ile ilgili bireylere bilgi verilmektedir. 

İletişim Bilgileri
Ankara Genetik Tanı Merkezi
Dr. Cell
Ankara Genetik Tanı Merkezi+90(312) 217 3226
Alacaatlı, Park Caddesi No:19 D:A/4 Çankaya Ankara Türkiye
E-Posta: info@ankaragenetik.com

Genetik analiz ve klinik danışmanlık hizmetlerini, en güncel bilimsel bilgi, tanı ve tedavi yöntemlerini kullanarak, en yüksek teknoloji ve kalite standartlarında, hizmet sunuyoruz.

Bir sorunuz mu var?
İletişim Formu
Kurumsal Kurumsalİletişim İletişim Whatsapp
KurumsalAnkara Genetik Tanı MerkeziDr. Cell
0312 217 3226
0532 746 9336
Web sitemizin kalitesini artırmak ve istatistikler oluşturmak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Devam etmeniz halinde çerez kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz.