Ankara Genetik Tanı MerkeziMENÜİLETİŞİMYORUMLAR

Genetik Tanı Testlerimiz

Genetik Test Nedir?

Genetik test bireylerde var olan DNA dizisinde değişiklikleri ve kromozomların sayısal ve yapısal anomalilerinin incelendiği testlerdir.

DNA dizisinde bireylerin kalıtsak özelliklerinin taşındığı ve yeni nesillere aktarıldığı genler bulunmaktadır. Bu genlerde var olan yada sonradan edinilen hasarlar(mutasyonlar) bireyin ve aktarıldığı neslin hayatını etkilemektedir. Bu etkiler genetik hastalıklara neden olabilir. 

Genetik kan testinde nelere bakılır? 

Genetik testler ile bireyler de var olan mutasyonlar belirlenir. Bu mutasyonlar bireyin hayatını etkilemese de yeni nesillere aktarılabilir. Anne yada baba da var olan mutasyonlar bireyin genomunda karşılıklı eşlendiğinde genetik hastalıklara neden olmaktadır.

Genetik testler ile belirlenen bu mutasyonların yeni nesillere aktarılmaması sağlanmaktadır. Bu şekilde genetik hastalıkların önüne geçilebilir. 

Genetik test nasıl yapılır? 

Genetik test kandan, doku örneğinden, amniyon sıvısından, kordan kanından, cvs örneğinden, ve diğer biyopsi örneklerinden çalışılabilir. Hatta genetik hastalığı var olan yada taşıyıcı olduğu bilinen bireylerin embriyolarından biyopsi alınarak genetiğine bakılabilir ve sağlıklı embriyo seçilebilir. 

Genetik test kimlere yapılır? 

Genetik testler kişiye özeldir. Aile öyküsünde genetik olarak kalıtılan hastalık bulunan, tekrarlayan düşüğü olan, gebelik oluşmaması durumunda, teşhisi konamamış hastalığı olan yada kişinin özel isteği üzerin doğum öncesi (prenatal) genetik testler ve doğum sonrası (postnatal) genetik testler olarak yapılmaktadır. Genetik testlere karar vermeden önce bireyler tıbbı genetik uzmanından genetik danışmanlık alması gerekir. 

Genetik test ücreti ne kadar? 

Doğum öncesi (prenatal) genetik testler ve doğum sonrası (postnatal) genetik testlerin fiyatları yapılan teste değişiklik göstermektedir. Fiyat bilgisi için WhatsApp hattı 0532 746 93 36 nolu telefondan, sabit hat için 0312 217 32 26 nolu telefondan ve mail yolu ile fiyat bilgi alabilirsiniz.

Genetik test sonucu pozitif ne demek? 

SMA taşıyıcılık testi gibi taşıyıcılık tek gen genetik testlerinde pozitif sonuç çıkması bireyin bu hastalığa neden olan geni ve genleri taşıdığı anlamına gelmektedir. Bu durumda gebelik düşünülüyor ise diğer eşe de bakılmalı ve sonucuna göre ek testler istenmesi gerekmektedir.

Her iki eş de taşıyıcı işe tüp bebek yöntemi ile gebe kalınması gerekir ve PGD (Preimplantasyon Genetik Tanı) ve PGS (Preimplantation Genetic Screening) yöntemleri ile sağlıklı embriyo seçilmelidir.

Taşıyıcılık testleri dışında genetik test sonucu pozitif çıkmış ise ilgili gende mutasyon varlığı anlamına gelmektedir. Bu mutasyonlar genetik hastalıklara neden olabiliceği gibi bazı durumlarda ise bireyin hayatını etkilemeden sadece aktarılır.

Genetik test sonucu ne zaman çıkar? 

Genetik testlerin sonuçlandırılması yapılan teste göre değişiklik göstermektedir. Yapılan istem, kültür süresi, gibi nedenler sürede değişikliğe neden olabilir. Özel Ankara Genetik Tanı Merkezinde genel olarak genetik testler 7 gün ile 2 buçuk ay içerisinde sonuçlandırılır. işlem yapıldıktan ve sonucu çıktıktan sonra hastaya çıkan sonuç ile ilgili bilgi verilir. ve daha sonrasında yapması gerekenler ile ilgili yol haritası çizilir.

TEST İSİMLERİÇALIŞMA SÜRESİ
KORDON KANI15 GÜN
PERİPERİK KANDAN KROMOZOMANALİZİ15 GÜN
DÜŞÜK MATERYALİNDEN KROMOZOM ANALİZİ20 GÜN
AMNİYOSENTEZDEN KROMOZOMANALİZİ20 GÜN
CVS’DEN KROMOZOM ANALİZİ20 GÜN
PGD/FİSH (20 EMBR. KADAR)3 GÜN
PGS (TEK EMBR.) 
PGT TEK GEN DİZİ ANALİZİ 
WES2-2,5 AY
DMD MLPA20 GÜN
DMD TÜM GEN DİZİ ANALİZİ25 GÜN
TROMBOFİLİ TEKLİ10 GÜN
TROMBOFİLİ 5 Lİ10 GÜN
TROMBOFİLİ 9 LU10 GÜN
TROMBOFİLİ 12 Lİ10 GÜN
TÜM EKZOM SEKANSLAMA90 GÜN
SPERM DNA HASAR10 GÜN
AMNİYON FİSH15 GÜN
SPERM FİSH15 GÜN
TESTİS BİYOPSİ FİSH15 GÜN
CVS FİSH15 GÜN
KANSER PANELİ30 GÜN
BETA TALASEMİ 12 MUTASYON15 GÜN
SMA MLPA20 GÜN
SMA10 GÜN
FMF15 GÜN
KİSTİK FİBROZİS (DİZİ ANALİZİ)45 GÜN
BRCA (1,2) MLPA20 GÜN
BRCA 1-2 GEN ANALİZİ45 GÜN
FRAJİL X20 GÜN
ACGHMİKROARRAY POSTNATAL20 GÜN
ACGHMİKROARRAY PRENATAL20 GÜN
KEMİK İLİĞİNDEN K. ANALİZİ20 GÜN
JAK 2 12 MUTASYON10 GÜN
Y MİKRODELESYON10 GÜN

Genetik test için hangi doktora gidilir? 

Genetik test yaptırmak ve genetik testler hakkında bilgi almak için tıbbı genetik uzmanlarına başvurulması gerekmektedir. tıbbı genetik uzmanları hasta şıkayetleri, öncesinde yapılan test sonuçları ve değerlendirmeleri aile öyküsünü de baz alarak değerlendirir ve hastaya uygun genetik test isteminde bulunur. 

Genetik test SGK karşılıyor mu? 

Genetik test üniversite ve araştırmak hastanelerinin genetik laboratuvarlarında ücretsiz olarak yapılmaktadır. Bunun için tıbbı genetik uzmanlarının istem yapması gerekmektedir. Bireyler kendi istekler ile test yaptırmak, sonuçlarını daha kısa sürede almak ister ise özel genetik laboratuvarlarına ve tanı merkezlerine başvurması gerekmektedir. 

Genetik hastalıklar nelerdir? 

  • Kromozomal hastalıklar (Down sendromu, Edwards sendromu, Patau sendromu, vb.)
  • Doğumsal anomaliler,
  • Tek gen hastalıkları (SMA, FMF, BRCA, Kistik Fibrozis vb.)
  • Bazı kanser türleri

Özetle aile ağacında nesiller üzerinde görülen ve aktarılan tüm hastalıklar genetik hastalık olarak tanımlandırılır.

Genetik test hangi hastanede yapılır? 

Genetik testler genetik birimi olan tüm sağlık kuruluşlarında yapılmaktadır. Devlet hastanelerinde, araştırma ve üniversite hastanelerinde, özel hastanelerde, genetik tanı merkezlerinde genetik testler yapılmaktadır. 

Genetik tarama ne demek?

Genetik tarama ebeveynlerin çocuklarına aktardığı hasarlı yani mutasyonlu genlerin taranması ve tespit edilmesi işlemidir. Bu sayede ebeveynlere sağlıklı çocuk sahibi olması için önceden bilgilendirme yapılır. Ve nasıl bir yol izlenmesi gerektiği hakkında bilgi verilir. Yada kişilerde bulunan mutasyonlu genlerin ileriki yaşlarda ortaya çıkaracağı sorunlar genetik tarama ile tespit edilir.

Genetik test sonucu negatif ne demek? 

Genetik testin negatif çıkması bireyin bakılan ilgili geni taşımadığı yada ilgili gende herhangi bir mutasyon olmadığı anlamına gelmektedir. Süphe üzerine test yapıldı ve sonuç negatif çıktı ise ek testler istenmesi gerekmektedir. 

Genetik bozukluğu ne demek? 

Genetik bozukluk bireylerin kromozomlarında sayısal ve yapısal olarak meydana gelen anomaliler ve gen hastalarının (mutasyonlarının) varlığı genetik bozukluk olarak tanımlandırılır. Genetik bozuklukların tespiti tedavinin yönlendirilmesi ve sağlıklı nesillere sahip olunması için büyük önem taşımaktadır. 

Genetik testi kaçıncı haftada yapılır? 

Gebeliğin 10. Haftası ihtibari ile NIPT tarama testi yapılabilir. NIPT testi Anne kanından bebek hücrelerine ulaşılarak bebeğin genetiği ile ilgili bilgi vermektedir. Ancak aileler tanı testi ile kesin sonuç almak ister ise gebeliğin ilerleyen haftalarında CVS, Kordo sentez ve Amniyo senteze ile bebeğinin genetiği ile ilgili kesin bilgi sahibi olabilirler. CVS, Kordo Sentez ve Amniyo sentez örnekleri kadın doğum uzmanları tarafından alınarak genetik merkezlerine getirilmesi gerekmektedir.

Genetik hastalıklar neden olur? 

Genetik hastalıklar ailesel olarak aktarılan mutasyonlu genler ve sonradan meydana gelen mutasyonlar sonucu meydana gelmektedir. Bireylerde herhangi bir sağlık sorunu olmasa bile taşıyıcı olabilir ve bu hasarlı (mutasyonlu) genleri yeni nesillere aktarabilir. Çiftlerden her ikisininde taşıyıcı olma durumunda hastalık görülmektedir. Bu sebeple tarama testi yaptırmak büyük önem arz eder. 

Genetik hastalıkların tedavisi mümkün mü? 

Genetik hastalıkların tedavisi genelde mümkün olmamakla beraber genetik olarak aktarılan kanser türlerinde akıllı ilaç teknolojisi, immünoterapi ve kemoterapi gibi tedavi yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Tam tedavi sağlanmasa da bireylerin hayat kalitelerini artırmak için gen tedavileri uygulanmaktadır. 

Genetik hastalıklar engellenebilir mi? 

Genetik hastalıklar taşıyıcılık testleri ve tarama testleri ile tesbit edilerek önceden belirlenebilir. Her iki çiftinde taşıyıcı olma durumunda tüp bebek yöntemi ile gebe kalınması gerekmektedir. PGD (Preimplantasyon Genetik Tanı) ve PGS (Preimplantation Genetic Screening) yöntemleri kullanılarak sağlıklı embriyo seçilir ve anneye transfer edilir. Bu yöntemler ile aileler genetik hastalığı olmayan sağlıklı çocuk sahibi olurlar. 

Ankara ’ya gelmeden farklı bir şehirden genetik test yapılabilir mi ? 

Bireyler bulundukları şehirden telefon ile genetik test için danışmanlık alabilirler. Genetik danışmanlık sonrasında hangi testlere ihtiyaçları olduğu belirlenir. Bulundukları şehir ve ülke fark etmeksizin sağlık kurum ve kuruluşlarına giderek uygun numune yada kan tüplerine örnek aldırarak bize gönderdikleri takdirde örnekleri çalışmaya alınacaktır.

Sonuçlar whatsapp, mail ve transfer yolu ile gönderilip sonuçlara göre izlenmesi gereken yol ile ilgili bireylere bilgi verilmektedir. Bireylerin tedavi alması gereken durumlarda bulundukları şehir ve ülkede uzmanlara yönlendirerek takibini sağlıyoruz. 

İletişim Bilgileri
Ankara Genetik Tanı Merkezi
Dr. Cell
Ankara Genetik Tanı Merkezi+90(312) 217 3226
Alacaatlı, Park Caddesi No:19 D:A/4 Çankaya Ankara Türkiye
E-Posta: info@ankaragenetik.com

Genetik analiz ve klinik danışmanlık hizmetlerini, en güncel bilimsel bilgi, tanı ve tedavi yöntemlerini kullanarak, en yüksek teknoloji ve kalite standartlarında, hizmet sunuyoruz.

Bir sorunuz mu var?
İletişim Formu
Kurumsal Kurumsalİletişim İletişim Whatsapp
KurumsalAnkara Genetik Tanı MerkeziDr. Cell
0312 217 3226
0532 746 9336
Web sitemizin kalitesini artırmak ve istatistikler oluşturmak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Devam etmeniz halinde çerez kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz.