Ankara Genetik Tanı MerkeziMENÜİLETİŞİMYORUMLAR

Embriyo Seçimi

Embriyo Seçimi

Embriyo Seçimi Nedir?

Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT); Embriyoların kalıtsal ve genetik açıdan incelenmesini sağlayan yöntemdir. Embriyo seçimi sayesinde risk grubunda bulunan ebeveynler için uygulanan tedavilerde çok sayıda embriyo gelişebilmektedir.

Sağlıklı Embriyo Seçimi

Embriyo seçiminde embriyonun içinden alınan tek bir hücrenin genetik açıdan değerlendirilmesi ve en kaliteli sağlıklı embriyonun seçimi yapılarak risk ihtimalinin önlenmesi sağlanır. Kişilerin herhangi birinde ya da her ikisinde yapılsak kromozom bozukluğu var ise embriyo seçimi yapılmalıdır.

Embriyo Seçimi Sadece Tüp Bebek Hastalarına mı Yapılır?

Eğer aile Ankara Genetik Tanı Merkezinden genetik danışmanlık aldı ise kişilerin genetik olarak embriyo seçimine ihtiyacı olduğuna Ankara Genetik karar verdi ise mutlaka doğru hekimi seçerek tüp bebek tedavisi sürecini başlatarak embriyo seçimine gidilmelidir.

Anne veya baba adayında genetik olarak tanımlanan gen düzeyinde yada kromozomal yapıda bir problem var ise istedikleri sağlıklı çocuğa ulaşmaları Ankara Genetik de mümkündür.

Spontan gebelik için embriyo seçimi mümkün değildir. Sadece ailenin kalıtımsal öyküsüne göre tüp bebek tedavisine karar verilir. Spontan gebelik başladıysa 10. Haftada, 12. Haftada, 16. Haftada ya da 20. Haftada bebeğinizin genetiğini öğrenme imkânınız Ankara Genetik de mümkündür.

Embriyo Seçimi Kimlere Yapılır?

 • 36 yaşından büyük anne adaylarına,
 • Bir ve birden fazla tüp bebek uygulamasına rağmen gebelik elde edememiş annelere,
 • Tekrarlayan gebelik kayıpları ve düşük yapan çiftlere,
 • Translokasyon taşıyıcısı olan çiftlere,
 • Önceki gebeliğinde genetik hastalığı olan çocuk sahibi olan çiftlere,
 • Anöploidi (Kromozom bozukluğu) bulunan gebelik öyküsü olan annelere,
 • Erkek infertilite olan bireylere,
 • Akraba evliliği olan kişilere,
 • Ankara Genetik de embriyo seçimi yapılacağına karar veren ailelere.

Embriyo Seçiminin Faydaları Nelerdir?

 • Tüp Bebek Seçiminde embriyo seçimi yaparsanız başarı şansınız artar,
 • Gebeliğin düşük ile sonuçlanma riskini embriyo seçimi azaltır,
 • Gebeliğin tıbbi sonlandırılma riskini embriyo seçimi azaltır,
 • Çoğul gebelik oranını embriyo seçimi azaltır,
 • Tekrarlayan başarısız IVF (Tüp Bebek) denemelerinin getirdiği mali yük ve psikolojik baskıyı embriyo seçimi azaltır,
 • Sağlıklı çocuk sahibi olmak istiyorsanız embriyo seçimi yapmalısınız.

Blastomer Biopsisi, Embriyonun Genetik İncelemesi

Bu uygulamada, gelişiminin 3. gününde embriyonun bir hücresi alınmakta ve genetik olarak incelenmektedir. Tecrübeli eller tarafından gerçekleştirilen embriyo biyopsisi sonrasında embriyo eksik hücreyi hemen telafi ederek hiçbir zarar görmeden büyümesine devam etmektedir. İncelenen hücre embriyonun genetik bir problem taşıyıp taşımadığını göstermektedir. Hastaya sadece genetik olarak normal olduğu saptanan embriyolar transfer edilmektedir.

Embriyo, gelişiminin 3. gününde yaklaşık 6-8 hücre içermektedir. Blastomer olarak adlandırılan bu hücrelerden her birisi birer kök hücre görevi yaparak embriyonun ileri gelişiminde tamamen farklı organ ve dokulara dönüşecek olan yeni hücrelere kaynak teşkil etmektedir. Bu hücrelerden bir veya iki tanesinin çıkartılması, embriyonun ileri gelişimini etkilememektedir. Kalan diğer hücreler bu eksiği hemen telafi ederek gelişimi sürdürürler. Tüm hücreler farklı dokulara dönüşebilme kapasitesine sahip olduklarından herhangi bir doku veya organ eksikliği gözlenmez.

Embriyo 3. güne ulaştığında gelişim hızı kontrol edilir. Yavaş gelişen bir embriyonun blastomer biopsisinden olumsuz yönde etkilenme riski olacağından, sadece iyi gelişim gösteren embriyolar genetik inceleme için uygun olarak değerlendirilir. İncelemeye uygun embriyoların çevresini saran zona pellucida adını verdiğimiz zar, mekanik yöntemler veya laser enerjisi yardımı ile açılır.

Bu hücre genetik incelemeye gönderilir. Hücrenin genetik yapısı tam olarak embriyoyu yansıtacaktır. Eğer hücre genetik açıdan anormal veya hatalı olarak değerlendirilir ise bu embriyo transfer edilmeyecek ve bu şekilde rahim içerisine tutunma şansı olmayan, tutunsa dahi sağlıksız bir gebeliğe sebep olabilecek bir embriyonun transferi gerçekleştirilmemiş olacaktır.

Genetik inceleme için en uygun dönemin 3. gün olduğu kabul edilmektedir. İncelenen hücre tam olarak embriyoyu yansıtacağından, polar cisim biopsisinin aksine hem yumurta hem de spermden kaynaklanan hatalar gözlenecektir.

Biopsisi Sırasında Embriyo İşlemden Zarar Görür Mü?

Tecrübeleri elde yapılan bir biopsinin embriyo gelişimini olumsuz yönde etkilemediği kabul edilmektedir. Embriyonun işlemden zarar görmesi ve dejenere olması riskinin %1 civarında olduğu kabul edilmektedir.

FISH Yöntemiyle Anöploidi Taraması

FISH (Flourecent In Situ Hybridisation) belirli kromozomların yumurta ya da embriyodaki sayısal olarak test edilmesini sağlayan bir teknolojidir.Embriyodaki kromozomların sayısal olarak tarandığı bu teknikle 5 farklı kromozom test edilebilmektedir.FISH yöntemiyle 13, 18, 21, X ve Y kromozomları test edilmektedir. Bu kromozomlar düşükler, implantasyon başarısızlıkları ve yaygın olarak görülen sendromları (Down sendromu gibi) kapsamaktadır.

Embriyo Seçimi (PGT) Kaç Çeşittir?

Embriyo Seçimi (PGT) çeşitleri şunlardır;

 1. PGD FISH
 2. PGS Preimplantasyon Genetik Tarama
 3. Tek Gen Hastalıkları için PGT

1- PGD FISH

Embriyo oluşturmak için Tüp Bebek tedavisine başlayan anne ve baba adaylarının gerekli ön hazırlığı IVF Merkezinde yapıldıktan sonra yumurta ve sperm alınır. Yumurtaların toplanması ‘’opu’’ dediğimiz gün 0. Gün olarak kabul edilir. Opu günü sperm ve yumurta tüp bebek merkezinde ki embriyolog ile uygun mikroskobik ortamda döllenmesini sağlar.

Oluşturulan emriyolar anne vücut sıcaklığındaki inkübatörlerde gözlenmeye alınır. Oluşturulan embriyonun 3. Günü 2³=8 hücreli hale gelmesini ve gelişiminin bu aşamasında yine mikroskop altında tek bir hücre yani blastomerin alınması sağlanır.

Blastomerşn uygun koşullar altında Dish denilen kaplara alınmasını takiben Özel Ankara Genetik Tanı Merkezi olarak bu dishleri çok dikkatli bir şekilde merkeze alır. Her bir blastomere embriyo seçimi için laboratuvarda bulunan yüksek teknolojik cihazlar eşliğinde fixasyonu ve genetic incelemeleri başlatılır. 6 ile 12 saat süren itinali çalışma sonucu kaç embriyo olursa olsun embriyo seçimi işlemi sonuçlanır. Aynı gün akşamına aldıkları sonuç eşliğinde anne adayına 4. Ya da 5. Gün transferi gerçekleştirilir.

Genetik sonucu tüp bebek merkezine anne adayına ve işlemi yapacak olan kadın doğumcuya iletilir. Bu genetik incelemede en önemli zeka geriliğini gösteren 13,18,21. Kromozomlar incelenmektedir.

PGT FISH de bir de Ankara Genetik de translokasyonu tespit edilmiş hastaların hangi kromozomlarda translokasyon var ise 3. Blastomerinden translokasyonu tespit edilerek en sağlıklı, translokasyonu olmayan embriyo seçilerek anne adayına transferi sağlanır ve sağlıklı bir bebeğe sahip olunabilir.

PGD FISH 5. Gün Trofektodermden

Türkiye ilk ve tek olarak Özel Ankara Genetik den hizmet alabilirsiniz. Embriyonun 5. Gün trofektordermden 20 yıllık tecrübeye istinaden aynı gün embriyonun seçimi yine mümkündür. Üstelik aynı gün transfer imkanı da bulunmaktadır.

Embriyo seçimi için embriyonun 3. Gün genetik analinizini kaçırdıysanız 5. Gün de yine FISH yöntemi ile 6 ile 12 saat içinde embriyonun 13,18,21 açısından sağlıklı olup olmadığını Ankara Genetik de öğrenebilirsiniz.

Türkiye de aynı gün için trofektofermden PGD FISH yapan ilk ve tek merkez olarak Ankara Genetikle sağlıklı bir bebeğe sahip olabilirsiniz.

5. gün trofektoderm de çoklu hücre grubuna genetik analiz yapılacağı için mozaizim de tespit edilebilmektedir.

PGD FISH Yöntemi ile Embriyo Seçiminin Avantajları

 • Tüp Bebek uygulamasında embriyo seçimi ile başarı şansınız artar,
 • Sağlıklı embriyo seçimi yapılacağından genetik anlamda özellikle bebeğiniz sağlıklı olacak,
 • En önemlisi PGD- FISH ile fresh yeni taze transfer olacaktır. Dondurma işlemine gerek kalmaz. Ankara Genetik de aynı gün genetik sonucunuzu alacağınız için embriyo dondurulmadan annenin rahmine yerleştirilir,
 • Hayatla bağdaşan ve zeka geriliğini gösteren kromozomlar(13,18,21) genetik açıdan bakıldığından embriyo seçimi ile bu riski ortadan kaldırmış oluyoruz,
 • Düşük riskini en aza indirebiliriz.

2- PGS Preimplantasyon Genetik Tarama

Tüp Bebek merkezinde bireylerden alınan yumurta ve sperm döllendikten sonra oluşan embriyolardan 5.gün alınan trofektoderm biyopsisi ile PGS yani 24 kromozom bakılabilir.

PGT FISH den farklı olarak embriyoların trofektoderm biyopsisi alındıktan sonra Ankara Genetik Laboratuvarına teslim edildikten ortalama 15 gün sonra sonuçlanacağından embriyolar dondurulmak zorundadır. Bir sonraki seferde transfer edilecektir. PGS ile sağlıklı embiyo seçimi yapılır.

3- Tek Gen Hastalıkları için PGT

Sağlıklı embriyo seçimi yapılabilmesi için aile Ankara Genetik den genetik danışmanlık alarak bireylerin genetik problem çözümlenmesi için WES analizi yapılarak hangi gen problemli ise kalite embriyo seçiminde mutasyonlu gen tespit edilerek embriyolardan da bu gene özel olarak bakılan yöntemdir. Sağlıklı embriyo seçimini tek gene bakarak yapma imkanımız vardır.

Preimplantasyon Genetik Tani (PGD) Yöntemi İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

 • Hazırlık ya da biyopsi aşamasında bir takım teknik sorunlar olabilir.
 • Başarılı bir tüp bebek ve PGD işlemi yapılsa bile transfer sonrası gebelik pozitif olmayabilir.
 • Biyopsi yapılan hücrede belirli bir test yapılabilmektedir. Test için alınmış tek bir hücre ile de genetik problemlerin tümü taranır.
Güncelleme Tarihi: 23.05.2022
Kurumsal
Editör
Ankara Genetik Tanı Merkezi Dr. Cell
Genetik Tanı Merkezi
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.

Genetik Tanı Hizmetleri

Merkezimizde başlıca genetik danışmanlık, sitogenetik, moleküler sitogenetik, moleküler genetik alanlarında hizmet verilmektedir. Merkezimize başvuran hastalarımızın genetik nedenli olduğu düşünülen problemlerine güncel bilgi ve teknoloji kullanılarak yardımcı olunmaktadır.

Hizmetler
İletişim Bilgileri
Ankara Genetik Tanı Merkezi
Dr. Cell
Ankara Genetik Tanı Merkezi+90(312) 217 3226
Alacaatlı, Park Caddesi No:19 D:A/4 Çankaya Ankara Türkiye
E-Posta: info@ankaragenetik.com

Genetik analiz ve klinik danışmanlık hizmetlerini, en güncel bilimsel bilgi, tanı ve tedavi yöntemlerini kullanarak, en yüksek teknoloji ve kalite standartlarında, hizmet sunuyoruz.

Bir sorunuz mu var?
İletişim Formu
Kurumsal Kurumsalİletişim İletişim Whatsapp
KurumsalAnkara Genetik Tanı MerkeziDr. Cell
0312 217 3226
0532 746 9336
Web sitemizin kalitesini artırmak ve istatistikler oluşturmak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Devam etmeniz halinde çerez kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz.
Kapat