Ankara Genetik Tanı MerkeziMENÜİLETİŞİMYORUMLAR

Kanser Tarama Testleri

Kanser Nedir?

Kanser bir bireyin kalıtımsal olarak sahip olduğu ve maruz kaldığı çevresel etkiler ile genetik altyapısında ortaya çıkan mutasyonlar sonucu hücrelerinin kontrolsüz bir şekilde büyümesi ve çoğalmasıdır.

Kanser, genetik ve çevresel etkilerin bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkar. Kanseri teşvik eden genetik değişiklikler, vücudun üreme hücreleri olan germ hücrelerinde (yumurta ve sperm) mevcutsa, ebeveynlerimizden miras alınabilir.

Kanser genetik mutasyonların bir sonucu olarak hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyümesi ve çoğalması ile karakterize bir hastalıktır. Bu mutasyonlar, genellikle yaşam süresince çevresel faktörler nedeniyle oluşur, ancak bazı durumlarda, kansere yatkınlık genetik olarak aileler arasında aktarılabilir. Bu genetik kanser sendromları, belirli kanser türlerine karşı artmış bir riskle ilişkilidir ve genellikle birden fazla aile üyesini etkiler.

Kanser Genetiği Nedir?

Kanser genetiği, genetik mutasyonların kanserin gelişiminde ve ilerlemesinde nasıl bir rol oynadığını inceleyen bir bilim dalıdır. Kanser genetiği alanındaki araştırmalar, kanserin teşhis ve tedavisinde önemli ilerlemelere yol açmıştır. Özellikle, genetik testler, belirli kanser türlerine yatkınlığı belirlemek ve bu yüksek riskli bireyler için özelleştirilmiş tarama ve önleme stratejileri geliştirmek için kullanılabilir.

Kalıtsal Kanser Sendromu

Hastanın kanseri, ailenin farkında olmadığı kalıtsal bir kanser sendromu ile ilişkili olabilir. Her kanser türü de kalıtsal değildir. Hücreler de ortaya çıkan mutasyonlar sonucu gelişen kanser türleri sonraki kuşağa geçmez, biyolojik sonuçları yalnızca bireyin kendisini etkiler.

Kalıtsal kanserlere aileden çocuklara geçen belirli genlerdeki mutasyonlar neden olur. Aynı kanser türüne sahip yakın aile üyeleri kalıtsal kansere işaret eder.

Örneğin ailesinde yumurtalık, meme, rahim, akciğer, pankreas, kolon, mide ve prostat kanseri öyküsü olan kişilerin kalıtsal kanser sendromları için yapılan genetik testleri yaptırmalarında fayda vardır.

Kanser Testi Ankara

Özel Ankara Genetik Laboratuvarı, kanser genetiği alanında hızlı ve kaliteli genetik testler sunmaktadır. Laboratuvarımız, genetik kanser sendromlarına neden olabilecek genetik mutasyonları belirlemek için en son teknolojiyi kullanır. Bu, hastaların ve ailelerinin kanser risklerini daha iyi anlamalarına ve gerektiğinde erken ve etkili önlemler alabilmelerine yardımcı olur.

Özel Ankara Genetik Laboratuvarı'nda yapılan genetik testler, aile öyküsü, kişisel kanser öyküsü ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak özelleştirilmiş bir kanser tarama ve önleme planı oluşturmak için kullanılabilir. Bu, erken teşhis ve tedaviye olanak sağlar, bu da genellikle kanserle mücadelede en etkili strateji olmuştur.

Sonuç olarak, kanser genetiği ve genetik testler, kanserin teşhis ve tedavisinde önemli bir rol oynar. Özel Ankara Genetik Laboratuvarı, bu alanda hızlı ve kaliteli genetik testler sunarak, hastaların ve ailelerinin kanser risklerini daha iyi anlamalarına ve gerektiğinde erken ve etkili önlemler alabilmelerine yardımcı olur. Her zaman en güncel ve doğru bilgi için bir sağlık profesyoneli ile görüşmek en iyisidir.

Kanser Tarama Testleri Nedir?

Kanser tarama testleri, teşhis edilmiş bir hastalığı olmayan aile üyelerinin, kanserle ilişkili bir mutasyon taşıyan bir aile üyesiyle aynı mutasyonu miras alıp almadığını da gösterir. Genetik danışman, bir bireyin veya ailenin test sonuçlarını anlamasına ve sonuçlarının diğer aile üyeleri için olası etkilerini açıklamasına yardımcı olur.

Kalıtsal kanser genleri arasında BRCA1, BRCA2 ve P53 veya TP53 bulunur.

BRCA1 veya BRCA2 genlerindeki mutasyonlar, bir kadının kalıtsal meme veya yumurtalık kanseri geliştirme riskini ve bir erkeğin kalıtsal prostat veya meme kanseri geliştirme riskini gösterir.

TP53 Geni tümör baskılayıcı görevi görür; hücrelerin hızlı veya kontrolsüz bir şekilde büyümesini ve çoğalmasını önleyerek hücre bölünmesini düzenler. Mutasyona uğramış veya hasar görmüş hücrelerin bölünmesini durduran p53, tümörlerin gelişmesini önlemeye yardımcı olur. P53, DNA onarımını ve hücre bölünmesini düzenlemek için gerekli olduğundan, "genomun koruyucusu" olarak adlandırılmıştır.

Kanser Testinde Genetik Yatkınlık Çıkması, Bireyin Kesin Olarak Kansere Yakalanacağını Gösterir mi?

Genetik hasar mutlaka kanser geliştirecekleri anlamına gelmese de, hayatın bir noktasında hastalığa yakalanma riskinin yüksek olmasına yol açarlar.

Toplumda standart risk taşıyan kadınlarda meme kanseri oranı %12 olmasına rağmen bu oran meme kanseri ile ilişkisi kurulmuş BRCA1 gen taşıyıcılarında %55-65'e, BRCA2 gen taşıyıcılarında ise %45'e kadar çıkabilmektedir. Ayrıca BRCA1 taşıyıcılarında yumurtalık kanseri riski %1,3'ten %40'a çıkarken, BRCA2 taşıyıcılarında %15-20 oranında artış var.

Genetik olarak risk altındaki kişilerde çevresel kanserojenlerin varlığı, artan riski daha belirgin hale getirir. Örneğin, kanser gelişimine yol açan genetik değişikliklerin sigara içenlerde meydana gelme olasılığı daha yüksektir.

Kanser Tarama Testleri Nelerdir?

 • BRCA 1-2 Gen Mutasyon Analizi
 • BRCA 1-2 MLPA (Delesyon Duplikasyon Analizi)
 • Ailevi Adenomatöz Polipozis (Apc Geni) Tüm Gen Analizi
 • Herediter Nonpolipozis Kolorektal Kanser (Lynch Sendromu)
 • Tümör Paneli (Braf, Hras, Kras, Nras) MLPA
 • Kras Geni Kodon 12, 13, 61, 146 Mutasyonu (Dizi Analizi)
 • LI-Fraumeni Sendromu (Tp53 Genİ Dİzİ Analizi
 • P53 Genİ (Tp53) (17p13.1) Fish
 • HER2 (Erbb2-Neu) Fish
 • EGFR (Ekzon 18 – 19 – 20 – 21) (Egfr Geni Dizi Analizi) (T790m Mutasyonu Dahil)
 • İmatiinib Direnc (Abl1 Geni Ekzon 4 - 10 Dizi Analizi)
 • Ret Onkogeni (Ekzom 10 – 11 – 13 – 14 – 15 Ve 16 Dizi Analizi
 • Adrenokortikal Kanser Paneli

Kanser Genetiği Testlerinin Önemi Nedir ?

Kanser tarama testleri sayesinde ileride farklı kanserlere yakalanma riski belirlenebilir ve gerekli koruyucu önlemler alınabilir.

Pozitif mutasyon oluşursa genetik danışmanlık yapılır ve risk altındaki grup koruyucu cerrahi veya medikal tedaviye yönlendirilir. Örneğin BRCA 1 veya 2 pozitifliği için meme ve yumurtalık ameliyatı önerilir.

APC genine sahip olduğu bilinen ve ailesel adenomatöz polipozis (FAP) teşhisi konan kişilerin 50 yaşına kadar kolon kanseri geliştirme riski neredeyse %100'dür. Bu kişiler için koruyucu tedavi olarak 20'li yaşlarda kalın bağırsağın alınması (kolektomi) önerilir.

Hasarlı geni taşıyan kişilerin birinci derece akrabalarında da aynı hasarın görülme olasılığı artmaktadır. Bu nedenle mutasyon pozitif saptananların aile bireylerinde erken tarama yapılarak önlem alınabilir.

Kanser Genetik midir?

Hatalar genellikle vücudun kontrol mekanizmaları aracılığıyla algıladığı, düzelttiği veya yok ettiği normal hücrelerin genlerinde meydana gelir. Bu nedenle hücreler normal işlevlerini görmeye devam ederler. Bazı hücrelerde zamanla çevresel faktörlerin etkisi bu genetik hataları düzeltememekte ve hücreler vücudun kontrol mekanizmalarından ayrılmaktadır.

Anormal genler, düzgün çalışmayan hücrelerde birikir ve zamanla kontrolsüz bir şekilde büyüme yeteneği kazanır. Sonuç olarak, hücreler kanser hücreleri haline gelir. Neredeyse tüm kanser gelişiminin temeli, bir hücrenin genlerinin veya genetik yapısının bozulmasıdır. Bu nedenle kanser aslında genetik bir hastalıktır.

Genetik bilginin nesilden nesile aktarılması sonucu ortaya çıkan hastalıklara kalıtsal hastalıklar veya kalıtsal hastalıklar denir. Bazen kusurlu genler ailelerden bireylere aktarılırken, diğer zamanlarda bir kişinin normal hücreleri zamanla mutasyonlar geliştirir. Daha sonra kazanılan ve ilgili doku ve hücreleri oluşturan mutasyonlara somatik mutasyonlar denir.

Kansere neden olan genler nelerdir?

İyi çok bilinen kanser genlerinden bazıları:

 • BRCA1 ve BRCA2: Kalıtsal meme kanseri ve yumurtalık kanseri,
 • MutL protein homolog 1, MutS homolog 2, MutS homolog 6, PMS2, EPCAM: Lynch sendromu,
 • TP53: Li-Fraumeni,
 • STK11: Peutz-Jeghers,
 • PTEN: PTEN hamartom tümör,
 • CDH1: Kalıtsal diffüz mide kanseri,
 • PALB2: PALB2-ilişkili kanseri,
 • CHEK2: CHEK2-ilişkili kanseri,
 • ATM: ATM-ilişkili kanseri,
 • BRIP1: BRIP1-ilişkili kanseri,
 • RAD51C ve RAD51D: RAD51C ve RAD51D-ilişkili kanseri,
 • BARD1: BARD1-ilişkili kanseri,
 • NBN: NBN-ilişkili kanseri.

Kanser Genetiği Testlerinin Ücreti, Fiyatları

Kanser genetiği test ücretleri, fiyatları bakılan gene ve panele göre değişkenlik göstermektedir. Fiyat bilgisi için whatsapp hattı 0532 746 93 36 nolu telefondan, sabit hat için 0312 217 32 26 nolu telefondan bilgi alabilirsiniz.

Hangi kanser türleri genetik?

Genetik olarak kalıtılan kanserler normalden daha yüksek risk oluşturduğu için genetik bir hastalıktır. Anne ve babadan çocuğa geçen belirli genlerdeki mutasyonlar (değişiklikler) neden olur. Ailede birlirli bir kanser türü görülür. Bu hastalıklara kalıtsal kanser sendromu olarak onkolojide değerlendirilmektedir. 

Kalıtsal kanser sendromları şu 3 özelliği vardır.

 • Aynı kanser türünden ailenin birkaç bireyinde görülüyor ise,
 • Erken yaşta kanser görülmüş ise,
 • Aynı kişide iki veya daha fazla kanser türü görülüyor ise.

Ailesinde sık olarak meme, over (kadın yumurtalık),kolon, rahim, pankreas, melanom, mide ve prostat kanseri görülen kişilerin, kendilerinde kalıtsal kanser riskinin olup olmadığını öğrenmek için genetik danışmanlık alması gerekmektedir. Kanser teşhisi konan hastalardan gen mutasyon analizi yapılabilir. Bu sonuca göre diğer aile bireylerinde gen mutasyon takibi yapılabilir.

Genetik olarak kanser riski taşıyan kişilerin

 • Ailede birden fazla kişinin aynı kanser türüne sahip olması,
 • Farklı organ veya dokularda kanser teşhisi,
 • Kanserin erken teşhisi,
 • BRCA1 veya BRCA2 mutasyonları olan kişiler ve birinci derece akrabaları, kalıtsal kanserler için yüksek risk altında olabilir,
 • Birinci derece akrabalarınızdan; bu anne, kız kardeş veya kız çocuğu olabilir, meme kanseri teşhisi konmuşsa,
 • Birinci veya ikinci derece akrabanız, anneanne, teyze veya hala olabilir, meme kanseri vakası varsa,
 • Ailenizde hem meme hem de yumurtalık kanseri olan birinci ve ikinci derece akrabalarınız varsa,
 • Yumurtalık kanseri olan birinci ve ikinci derece akrabalarınız varsa, yaşı ne olursa olsun,
 • Evinizde bir erkeğe meme kanseri teşhisi konulursa,
 • Ailenizde pankreas, kolon, mide ve tiroid kanserleri varsa,
 • Ailede meme veya yumurtalık kanseri dışında konjenital anomali öyküsü varsa.

Meme kanserine neden olan bir mutasyonunuz olabilir. Bu durumda hangi testlerin sizin için uygun olabileceğini belirlemek için genetik danışmanlık almanız önerilir.

Güncelleme Tarihi: 13.05.2022
Kurumsal
Editör
Ankara Genetik Tanı Merkezi Dr. Cell
Genetik Tanı Merkezi
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.

Genetik Tanı Hizmetleri

Merkezimizde başlıca genetik danışmanlık, sitogenetik, moleküler sitogenetik, moleküler genetik alanlarında hizmet verilmektedir. Merkezimize başvuran hastalarımızın genetik nedenli olduğu düşünülen problemlerine güncel bilgi ve teknoloji kullanılarak yardımcı olunmaktadır.

Hizmetler
İletişim Bilgileri
Ankara Genetik Tanı Merkezi
Dr. Cell
Ankara Genetik Tanı Merkezi+90(312) 217 3226
Alacaatlı, Park Caddesi No:19 D:A/4 Çankaya Ankara Türkiye
E-Posta: info@ankaragenetik.com

Genetik analiz ve klinik danışmanlık hizmetlerini, en güncel bilimsel bilgi, tanı ve tedavi yöntemlerini kullanarak, en yüksek teknoloji ve kalite standartlarında, hizmet sunuyoruz.

Bir sorunuz mu var?
İletişim Formu
Kurumsal Kurumsalİletişim İletişim Whatsapp
KurumsalAnkara Genetik Tanı MerkeziDr. Cell
0312 217 3226
0532 746 9336
Web sitemizin kalitesini artırmak ve istatistikler oluşturmak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Devam etmeniz halinde çerez kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz.
Kapat